officiell

GSR Importör

Vi är den officiella importör för GSR personliftar i Finland.

Allt Personliftar

E140TJV
E170TJV
B200PX
B220PXE
B240PX
E290PX
B210PXJ
E260PXJ
E320PXJ

TJV Serier

E140TJV
E170TJV

P Serier

PX Serier

B200PX
B220PXE
B240PX
E290PX

PXJ Serier

B210PXJ
E260PXJ
E320PXJ
E360PXJ

T Serier

TJ Serier

B220TJ
E180TJ
E228TJ
E260TJ

Alla modeller från GSR sin egen webbplats.

Sedan 2014 har vi varit den officiella importören av GSR -personliftar i Finland.