etunimi.sukunimi@mobilelift.fi

Grundläggande renovering ingår att personliften demonteras, ytbeläggs på nytt och repareras enligt serviceprogram och där det är nödvändigt. Samtidigt genomföras det ofta ändringar till liften eller fordon enligt kundens behov.

Exempel på arbetssteg under grundläggande renovering:

-nedmontering av enheten
-inspektion och reparering på komponenter
-byte av cylindertätningar
-sandblästring och ytbeläggning av delar
-byte av lagern
-byte av hydrauliska bindningar
-byte av hydrauliska slang
-byte av hydrauliska rör
-byte av elektriska kabel
-monteringsarbete

Grundreparering innehåller alltid 10-års besiktningen.

Ofta lönar det sig att samtidigt byta fordon när personliften håller på att grundrepareras. I så fall kan vi hjälpa till våra kunder när det gäller val av en passlig bil.