etunimi.sukunimi@mobilelift.fi

Vi renoverar personlifter kostnadseffektivt och med professionell expertis. Vid behov kan vi reagera snabbt på våra kunders problem.

Exempel på våra underhållstjänster:

- reparation av cylindrar
- underhåll av hydrauliska system
- reparation av stålkonstruktioner
- reparation av elektriska fel